OBEC BOROVNICE

49°38'55.439"N, 15°1'6.001"E

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Domů Úřední deska Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Obec Borovnice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e ,

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Benešov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-5/2015-201, že v katastrálním území
Borovnice obce Borovnice bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do digitální podoby

celý dokument ke stažení
 ZDE


Obec Borovnice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a mu j e,

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Benešov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-7/2015-201, že v katastrálním území
Borovnice obce Borovnice bude zahájena

částečná revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do konce roku 2015

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují
na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména
povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat
svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,
a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá,
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

celý dokument ke stažení ZDE


 

Anketa

Jak se Vám líbí tyto stránky
 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 219374

Kdo je online?

Počet online návštěvníků:  2